ARTSENHUIS

EGELAN­TIER

BLANKENBERGE
De eerste maal registreert u zich door uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dan kan u zich inloggen en met enkele muisclicks dag en uur vastleggen waarop u uw afspraak wenst.
de praktijk in Blankenberge

dr. Rik Claeys

dr. Tom Sanders

dr. Simon Vanhoutte

Welkom

We heten u van harte welkom.

In onze praktijk te Blankenberge werken drie huisartsen:

  • dr. Rik Claeys
  • dr. Tom Sanders
  • dr. Simon Vanhoutte

Samenwerken is nuttig, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen wij onze ervaringen. Zo kunnen wij, ondanks een hoge werkdruk en de zware eisen eigen aan ons beroep, een correcte geneeskunde aanbieden. Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking.

Uiteraard behoudt elke patiënt het recht op vrije keuze van arts.

U wordt geholpen door een collega als uw arts afwezig is, als zijn agenda ‘volzet’ is en bij spoedgevallen. U behoudt dezelfde voordelen die verbonden zijn aan het Globaal Medisch Dossier (GMD). Breng telkens uw eID-kaart mee met enkele vignetjes van de mutualiteit. Er kan nog niet met Bancontact betaald worden.

Desgewenst kan de betaling via de mutualiteit (3de betalende) gebeuren, dan betaalt u enkel het remgeld.

In de 3 praktijkruimten heeft elke arts alles bij de hand om u goed en doelmatig te onderzoeken en te behandelen.

Zo staat een EKG toestel (voor elektrocardiografie) ter beschikking. Ook wegname van hinderende of verdachte huidletsels (moedervlekken) kunnen met een kleine ingreep of met cryotherapie (wratjes) behandeld worden. U kunt terecht voor hechtingen van snijwonden na ongeval, behandeling van ingegroeide teennagels, verwijderen van oorproppen, enz …

 
De eerste maal registreert u zich door uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dan kan u zich inloggen en met enkele muisclicks dag en uur vastleggen waarop u uw afspraak wenst.

Informatie

SPREEKUUR

We zijn op de praktijk aanwezig van 8u ‘s morgens tot 19u ’s avonds. Er is een middagpauze met overlegvergadering tussen 12u en 14u.

U kan op verschillende manieren een afspraak maken:

• online

De eerste maal registreert u zich door uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dan kan u zich inloggen en met enkele muisclicks dag en uur vastleggen waarop u uw afspraak wenst: ga nu naar de Digitale Wachtkamer

• informatiekiosk

Het toestel met touchscreen hangt in de hall voor de wachtzaal. U kan zich aanmelden door uw eID-kaart in de voorziene sleuf te steken of uw rijksregisternummer op het scherm te toetsen. De eerste maal dat u zich hier aanmeldt wordt u automatisch aangemaakt als ‘gebruiker’. U kan dan met enkele drukken op het scherm een dag en uur kiezen.

• telefonisch

U belt het telesecretariaat en die geeft u een afspraak.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken. Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een ingreep,… vermeld dit dan bij de aanvraag zodat we met de tijdsduur kunnen rekening houden.

Door een spoedgeval (vb. ongeval, hechting) kan de consultatie wat uitlopen en dient u wat langer te wachten. Daarvoor vragen wij uw begrip .

Kan u onverhoeds niet aanwezig zijn, dan krijgen wij graag tijdig een seintje zodat de arts niet tevergeefs op u zit te wachten.

Ook vragen wij om uw GSM/Smartphone tijdens het spreekuur uit te schakelen.

HUISBEZOEKEN

De arts kan u ook thuis bezoeken indien u niet zelf naar de arts kan komen of in bijzondere omstandigheden.

Vermeld dan steeds duidelijk:

  • Naam en voornaam van de zieke
  • Straat, nummer (of naam op bel in flat)
  • Hoogdringend of niet?

Bel ons liefst tussen 8u en 11u voor het aanvragen van een huisbezoek

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Telefonisch kunnen wij geen voorschriften afleveren (wet van 1/10/2005). Maak daarom tijdig een afspraak met uw arts en hij schrijft u dan voldoende medicatie voor.

Nog dit: uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid! Maak het hem niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

TELEFOON

Ons telefoonnummer: 050/41 48 77

Voor andere inlichtingen belt u best tijdens de spreekuren.

Tijdens afwezigheid van de dokters tijdens het weekend of ’s nachts is er de wachtdienst van alle dokters van Blankenberge – Uitkerke (beurtrol). Elke huisarts krijgt een gedetailleerd verslag van de wachtarts. Die is dan te bereiken op het centraal wachtnummer: 1733

Nieuwsberichten

Griepvaccinatie 2020

Omwille van de corona-pandemie is er ook een grote vraag naar de griepvaccinaties voor deze winter, welke plaatsvinden tussen half oktober en eind november. 

Om in deze korte periode ervoor te zorgen dat iedereen toch gevaccineerd kan worden, en tegelijk ook patiënten met andere gezondheidsproblemen nog te kunnen helpen, worden dit jaar de griepvaccinaties georganiseerd in blokken. Dit wil zeggen: elke arts organiseert een aantal tijdsblokken waarin hij ENKEL VACCINEERT. Tijdens deze blokken worden GEEN andere medische handelingen gedaan (geen voorschriften, bloeddruk meten, huidvlekjes gecontroleerd, opzoekingen in het dossier gedaan, papieren ingevuld....)

Uw arts zal met u een tijdsblok afspreken om het vaccin toe te dienen wanneer u op consult bij hem bent. 

Corona virus

 

BELANGRIJK
Bij hoesten of koorts of loopneus of keelpijn of kortademigheid : TELEFONISCH contact nemen, niet op consultatie komen.
De laatste informatie mbt het coronavirus is te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Vanaf 4 mei worden de raadplegingen geleidelijk aan heropgestart.
Kom indien mogelijk alleen. Handgel is beschikbaar in de wachtzaal. Respecteer de afstandsregel van 1,5m.
Draag een mondmasker.
Voorschriften kunnen niet langer doorgemaild of klaargelegd worden.

Bij twijfel over uw klachten en de noodzaak om naar de praktijk te komen: aarzel niet te bellen.

De laatste informatie mbt het coronavirus is te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

website door CareCoach